תקנון המכון

הגדרות

חבר מועדון – אדם בוגר אשר נרשם בהתאם לתקנון וברשותו מנוי בר תוקף.
אורח – אדם שאינו חבר במועדון וברשותו כרטיס כניסה / הזמנה ברת תוקף    לביקור או אימון נסיון במועדון.   
חבר קטין – ילד/ה אשר טרם מלאו לו/ה 18 שנה.

תקנון זה והוראותיו מחייב את כל חברי המועדון ואורחיו. 

תוקפו חל מיום פרסומו.

ההנהלה רשאית לשנות או להוסיף סעיפים בתקנון זה וזאת בכפוף להודעה מסודרת לחברי המועדון.
נהלים

הכניסה למועדון תותר אך ורק לבעלי מנוי או לאדם המגיע לאימון ניסיון בלבד. מותרת הכניסה למלווים/ חברים של בעלי מנוי לצורך צפייה בלבד.
אימון ניסיון בתיאום מראש בלבד.
כל בעל מנוי מתחייב כי קרא תקנון זה והבין את הנהלים והכללים וכי הוא מתחייב לפעול על פי הם (במקרה של קטין ההורה נוטל על עצמו אחריות זו) 
ידוע לבעל המנוי כי במהלך השהות במועדון מצולמים אירועים ואימונים לרבות תמונות קבוצתיות או אישיות ובחתימתו על טופס ההרשמה הוא נותן הסכמה מפורשת לפרסום התמונות הנ"ל באתר האינטרנט וברשתות החברתיות.
הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להפסיק חברות או פעילות של בעל מנוי על פי כללי ביטול המנוי במידה והתנהגותו תהיה בניגוד לתקנות ולנהלים , או שבהתנהגותו הוא מסכן את עצמו/ את האחרים או שגרם נזק במתכוון. היה והנזק ייגרם במתכוון , יחויב החבר/האורח במלוא מחיר תיקון הנזק.
במועדון מותקנות מצלמות לצרכי אבטחה. 
על כל בעלי המנוי במועדון חלה חובה לחתום על הצהרת בריאות על כשירותו לעסוק בפעילות גופנית . במידה וחל שינוי במצב בריאותו מחובת החבר ובאחריותו בלבד לעדכן את ההנהלה ולבצע את השינויים הנדרשים במנוי.

מנויים
החברות במועדון הינה אישית ואינה ניתנת להשאלה/ העברה אלא בכפוף לאמור בתקנון זה.
מערכת האימונים ומועדי הפעילות מפורסמים באתר האינטרנט של המועדון.
ההנהלה רשאית לשנות מועדים אלו על פי שיקול דעתה.

מנוי שנתי – מנוי שנתי הינו מנוי אשר מחירו החודשי נשאר קבוע במהלך 12 החודשים הבאים והוא ניתן לביטול ללא דמי ביטול אך ישנה חובה להודיע על ביטול לפני תחילת החודש המבוקש לביטול.

לדוגמא: אם ברצונך לבטל מחודש אפריל עלייך לעדכן את ההנהלה עד סוף חודש מרץ. חודש שהתחיל הינו חודש מחויב. 

מנוי חודשי – מנוי אשר תקף לחודש ומחירו בהתאם.
ביטולי מנוי 
כל בקשה לביטול צריכה להישלח בכתב לווטס אפ של המועדון במספר – 0529559978

אין ביטול על מנוי חודשי.
מנוי שנתי ניתן לביטול ללא דמי ביטול אך ישנה חובה להודיע על ביטול לפני תחילת החודש המבוקש לביטול.
לדוגמא: אם ברצונך לבטל מחודש אפריל עלייך לעדכן את ההנהלה עד סוף חודש מרץ. חודש שהתחיל הינו חודש מחויב. 

אין החזרים כספיים רטרואקטיביים בגין אי ניצול המנוי או הגעה למועדון ועל חובת החבר להגיע או להקפיד על הגעת ילדכם באופן רציף לאימונים . 
אין החזר על תשלומים במזומן. 

הקפאות
הקפאת מנוי – משמע שהחיוב הכספי ממשיך כרגיל אך משך הזמן בו נעדרת מהמועדון (בהודעה מראש) יושל לך באופן אוטומטי בתם המנוי בסוף התשלום ה 12. 

הקפאת חברות תינתן לתקופה של לא פחות מארבעה עשר ימים רצופים ולא מעל 30 יום. מובהר כי במהלך תקופת ההקפאה לא תתאפשר כניסתו של החבר למועדון. חזרה לאימונים תתאפשר בתום ההקפאה. 
כניסה של מנוי בתקופת הקפאה בלי ידיעת ההנהלה מראש תוביל לביטול מידי של ההקפאה.
לא ניתן לקבל זיכוי כספי בגין הקפאת מנוי שלא נוצלה.

Open gym
אימונים עצמאיים במסגרת open-gym  מיועדים לבעלי מנוי בלבד ולאחר תקופת אימון בסיסית במועדון .
השימוש במתקני המועדון אך ורק בשעות הפעילות המוגדרות ובנוכחות מאמן/מדריך מוסמך במקום. 
טרם השימוש בכל מתקן יוודא החבר כי הנו חש בטוב , מיומן בהפעלת המתקן והשימוש בו.

ציוד אישי               
אין ההנהלה אחראית על ציודם האישי של המתאמנים.

ניקיון והיגיינה            
 1. חובה לשמור על הניקיון ולהשליך פסולת לפחים. 

  2. חל איסור על שימוש במתקני המועדון לסובלים ממחלות מדבקות /מחלות עור.

כרטיסייה               
תקפה לחצי שנה. אין החזר כספי על אימונים שלא נוצלו.

פציעות                  
חבר המועדון מודע לסיכון הכרוך באימון גופני במסגרת המועדון אין המכון/ בעליו/ 

מאמניו או עובדיו אחראים לפציעה מכל סוג אצל החבר . מעבר לאחריות המקצועית של  

המדריכים חלה אחריות אישית על המתאמן. 

כל מתאמן בוגר חייב בעשיית ביטוח תאונות אישיות באופן עצמאי 

 

סוקו ג'ים soko gym 

בדנר 6 רמת גן, סוקולוב 95 הרצליה .

www.sokogym.co.il

0529559978

 

דילוג לתוכן