מחירון - SOKO GYM

1 בשבוע

2 בשבוע

3 בשבוע

4 בשבוע

פתוח

מנוי 12 חודשים

250

350

450

520

590

מנוי חודשי

360

400

500

570

640

שיעורי כושר

1 בשבוע

2 בשבוע

3בשבוע

מנוי 12 חודשים

200

270

350

מנוי חודשי

250

320

400

ילדים עד גיל 15

כל השיעורים

לחימה & כושר

1 בשבוע

2 בשבוע

3 בשבוע

4 בשבוע

פתוח

מנוי שנתי

200

300

400

490

590

מנוי חודשי

250

350

450

550

650

שיעור בודד

70 

כרטיסייה 10 שיעורים

 600

מחירון שלנו

שיעורי לחימה MMA

מנוי 12 חודשים 250
מנוי חודשי300
מנוי 12 חודשים 350
מנוי חודשי400

 

מנוי 12 חודשים 450
מנוי חודשי500
מנוי 12 חודשים 520
מנוי חודשי570
מנוי 12 חודשים 590
מנוי חודשי640

שיעורי כושר Fitness

מנוי 12 חודשים 200
מנוי חודשי250
מנוי 12 חודשים 270
מנוי חודשי320
מנוי 12 חודשים 350
מנוי חודשי400

ילדים עד גיל 15 כל השיעורים לחימה & כושר​

מנוי שנתי190
מנוי חודשי250
מנוי שנתי 290
מנוי חודשי350
מנוי שנתי390
מנוי חודשי450
מנוי 12 חודשים 490
מנוי חודשי550
מנוי שנתי590
מנוי חודשי650
דילוג לתוכן